תקנון מבצע "קנה קבל – קיץ 2020" – עיר ימים

קניון עיר ימים ניהול בע"מ (להלן: "עורכת המבצע") מודיעה בזאת על עריכת מבצע "קנה- קבל" שייערך החל מיום 28.6.2020 ועד ליום 4.7.2020 בקניון "עיר ימים" כהגדרתו בתקנון זה.

המבצע כפוף לתקנון המבצע כמפורט להלן:

1. הגדרות
למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
"המבצע" מבצע בהשתתפות לקוחות קניון "עיר ימים" אשר יעמדו בתנאי תקנון זה כפי שיפורטו להלן.
"תקופת המבצע" 28.6.2020- 2.7.2020 בין השעות: 09:00-21:00.
3.7.2020 בין השעות:09:00 – 14:30.
4.7.2020 בין השעות: 20:30- 23:00.
או עד לגמר מלאי הפרסים על פי המוקדם מבין שני המועדים.
"עורכת המבצע" קניון עיר ימים ניהול בע"מ מרח' בני ברמן 2, פולג, נתניה.
"הקניון" או
"קניון עיר ימים" קניון עיר ימים המצוי ברח' בני ברמן 2, פולג, נתניה.
"החנויות המשתתפות
במבצע" חנויות הקניון (כהגדרתו לעיל) בכפוף לסייגים הבאים:
1. סופרמרקט מגה אינו משתתף במבצע.
2. הדוכנים הבאים המפוזרים ברחבי הקניון: דוכנים שהינם חלק מיריד המזון, דוכנים למכירת כלי בית, דוכנים למכירת אקססוריז, דוכנים למכירת אביזרים לרכב וכל יתר הדוכנים הזמניים בקניון אינם משתתפים במבצע.
3. רכישת טובין בסופרפארם לא תזכה את הלקוח בהשתתפות במבצע למעט רכישת מוצרי קוסמטיקה ובישום (אשר תזכה בהשתתפות במבצע).
4. מספרת "קובי שטרית", change אינם משתתפים במבצע.

"משתתף במבצע" לקוח "קניון עיר ימים" אשר רכש ביום אחד מהימים בהם נערך המבצע טובין בחנויות המשתתפות במבצע בסך של 399 ₪ (שלוש מאות תשעים ותשעה ₪) ומעלה במצטבר ליום בהתאם להנחיות תקנון זה.
"עמדת המבצע" עמדה המאוישת על ידי נציג/י הקניון המצויה בקומה העליונה בקניון מול חנות "מיניסו"/ "נייק". עורכת המבצע תהיה רשאית לשנות את מיקום עמדת המבצע ויוצבו בקניון שלטים המציינים את מיקום עמדת המבצע.
"הנציג" נציג מטעם עורכת המבצע אשר ישהה בתקופת המבצע:
28.6.2020- 2.7.2020 בין השעות: 9:00-21:00.
3.7.2020 בין השעות: 9:30- 14:30.
4.7.2020 בין השעות: 20:30- 23:00.
או עד גמר מלאי הפרסים על פי המוקדם מבין שני המועדים.
"זוכה במבצע" לקוח בקניון עיר ימים אשר עמד במהלך תקופת המבצע בכל התנאים שלהלן באופן מצטבר:
א. רכש ביום אחד מימי המבצע בחנויות המשתתפות במבצע (כהגדרת מונח זה לעיל) טובין בסך של 399 ₪ (שלוש תשעים ותשעה ₪) ומעלה במצטבר.
ב. הציג, בתקופת המבצע בלבד, בעמדת המבצע, חשבוניות קנייה מקוריות המעידות על רכישת טובין בחנויות המשתתפות במבצע באחד מהימים בהם נערך המבצע בסך השווה ל- 399 ₪ (שלוש תשעים ותשעה ₪) או יותר במצטבר באותו היום.
רכישת כרטיס המתנה עצמו (GIFT CARD) תיחשב כ- "רכישה" לצורך השתתפות במבצע.
רכישה באמצעות, זיכוי, נקודות ו/או תלושים ו/או ו/או כרטיס אשראי נטען ו/או באמצעות כרטיס מתנה (GIFT CARD) לא תיחשב כ- "רכישה" לצורך השתתפות במבצע.
להסרת ספק יובהר כי בכל מקרה משתתף אשר רכש טובין בסך של 399 ₪ (שלוש תשעים ותשעה ₪) או יותר בחנויות המשתתפות יהיה זכאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד.
ג. הציג תעודת זהות לנציג בעמדת המבצע, מילא את מלוא הפרטים הנדרשים על ידי הנציג בעמדת המבצע באופן ברור, וחתם על מסמך המעיד כי הינו מסכים לתנאי תקנון המבצע.
ד. לא יתקבלו חשבוניות בהודעת SMS אלא רק חשבוניות מקור.
"הפרס" המשתתף שעמד בתנאי המבצע כולם במצטבר יהיה זכאי לפרסים הבאים:
1) שובר מתנה בסך 50 ₪ (חמישים ₪) למימוש באחת מהחנויות הבאות בקניון "עיר ימים" בנתניה בלבד (להלן: "שובר פוקס"):

פוקס, פוקס הום, ללין, יאנגה, אמריקן איגל, פוטלוקר, בילבונג, מנגו, נייקי, אורבן אאוטפיטרס, שילב, THE CHILDRENS PLACE.

ביחס לשובר פוקס יחולו ההתניות הבאות:

בתוקף עד 31.7.2020, בקניון עיר ימים בלבד לבחירת הלקוח בחנויות המופיעות בגב השובר בלבד, מימוש שובר אחד ללקוח בעסקה.

אין להזדכות/לקבל עודף על השובר, לא ניתן לממש את השובר באופן חלקי, מינימום לעסקה 50 ₪, למימוש בחנות אחת בלבד, בכפוף לתקנון, ט.ל.ח.

כולל כפל מבצעים, ללא הטבות והנחות מועדון.

השובר ניתן למימוש חד פעמי בקנייה אחת בלבד מהמותגים המופיעים בשובר זה.

לא כולל רכישת כרטיס מתנה, לא יינתן זיכוי בגין השובר ו/או שובר שלא נוצל, הטבה תינתן במסירת השובר בחנות.
2) שובר מתנה בסך 50 ₪ (חמישים ₪) למימוש באחת מהחנויות הבאות בקניון "עיר ימים" בנתניה בלבד:
אופיס דיפו, ליידי קומפורט, תיק התיקים, קולומביה, מיננה, באולינג, גראס, קיקו מילאנו, באג, MAC, רעומה, לורד קיטש, ריקושט, קרביץ, בורקרליין, דובי דו, אירוקה, אלדו, סוויט גירל שופ, צבאן תכשיטים, פנדורה, ואהבת, חנות קטנה ומדפיסה, רוני קהאן, גולברי, YOLO, בי יוניק, סקצ'רס, המשביר לצרכן, זיפ, סליו, פלייפוט, פפאיה, סברובסקי, פאזאלנד, קוק אנד בייק, רובין, אייס קיוב, עמנואל, קרולינה למקה, הודיס, אורבניקה, טופ טן, נמרוד, קלארקס, ניין וסט, טו גו, יו אנד איי (להלן: "השובר הנוסף").
ביחס לשובר הנוסף יחולו ההתניות הבאות:

בתוקף עד 31.72020, בקניון עיר ימים בלבד בחנויות המופיעות בגב השובר בלבד, מימוש שובר אחד ללקוח בעסקה.

אין להזדכות/לקבל עודף על השובר, לא ניתן לממש את השובר באופן חלקי, מינימום לעסקה 50 ₪, למימוש בחנות אחת בלבד, בכפוף לתקנון, ט.ל.ח.

"ספקית הפרס" קניון עיר ימים ניהול בע"מ ח.פ. 514644046

2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

3. כללי
3.1. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש והשתתפות שיעשה על ידי המשתתפים במבצע ותהוונה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת המבצע.
3.2. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת המבצע, וההשתתפות במבצע מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף במבצע.
3.3. עורכת המבצע תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לערוך בו כל שינוי לרבות המועדים בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה בכתב.
3.4. ניתן יהיה לעיין בתקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע המצויים בקניון עיר ימים ברח' בני ברמן 2, פולג, נתניה בשעות סבירות ובתיאום מראש. כמו כן, התקנון יימצא בעמדת המבצע בשעות פעילות העמדה כמפורט בתקנון זה ובאתר האינטרנט של קניון עיר ימים.
3.5. ההשתתפות במבצע מותרת לכל משתתף שמלאו לו 18 שנים ומעלה. קטין שהינו בגיל 12 ומעלה אבל מתחת לגיל 18 רשאי להשתתף אך ורק לאחר שקיבל את הסכמת אפוטרופסו החוקי. קטין שלא מלאו לו 12 שנים לא יוכל להשתתף במבצע כלל.
3.6. עורכת המבצע תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפרסם בתקשורת מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים ובהם פרטים לגבי המבצע.
3.7. ההשתתפות במבצע תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים, ועורכת המבצע לא תישא באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם במבצע.

4. הצהרות המשתתף
4.1. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא את התקנון וקיבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
4.2. המשתתף ו/או המבקש להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין במבצע.
4.3. ידוע למשתתף כי יכול ויחולו שינויים בתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה, לרבות קיצור או הארכת תקופת המבצע ולרבות שינוי סוג הפרס ו/או הוספת פרסים נוספים.

5. תנאי המבצע
5.1. לקוח קניון עיר ימים אשר עמד במהלך תקופת המבצע בכל התנאים להגדרת "זוכה במבצע" במצטבר יהיה זכאי לפרס כהגדרתו בתקנון זה.
5.2. היה ושוויו הטובין הנרכש על ידי משתתף באחד מימי המבצע הינו נמוך מ- 399 ₪ (שלוש מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים), לא ניתן יהיה לצרף לסך זה סכום קנייה שנערכה ביום אחר בתקופת המבצע.
5.3. היה ושווי הטובין שרכש משתתף באחד מימי המבצע הינו גבוה מ- 399 ₪ (שלוש מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים) יהיה המשתתף זכאי לפרס אחד בלבד במסגרת המבצע. קיבל משתתף פרס/ שובר במסגרת המבצע, לא יהיה המשתתף זכאי לקבלת פרס/ שובר נוסף במהלך תקופת המבצע.
5.4. משתתף במבצע יהיה זכאי לקבלת פרס אחד בלבד לכל היותר במהלך תקופת המבצע.

6. איסור השתתפות
6.1. במבצע לא ישתתפו עובדי עורכת המבצע, עובדי הקניון, עובדי חברת הפרסום המספקת שירותי פרסום לעורכת המבצע ביום המבצע ובני משפחותיהם.
לעניין סעיף זה "בן משפחה"– בן זוג, הורה, ילד, אח/ות.
7. הפרס
7.1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מסירת הפרס לידי המועמד לזכייה בפרס מותנית בכך שמועמד לזכייה בפרס יבצע את הפעולות המפורטות להלן: (1) הצגת תעודה מזהה (2) המועמד לזכייה ימסור לידי הנציג חשבונית מקורית המעידה על רכישת הטובין בסך של 399 ₪ (שלוש מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים) או יותר ביום אחד מימי המבצע בחנויות המשתתפות במבצע במצטבר; (3) עורכת המבצע ו/או נציג/י העמדה מצא כי הוכחה זכאותו של המועמד לזכייה בפרס לשביעות רצונו המלאה. (4) מילוי טופס פרטים אישיים של הזוכה.
7.2. הזוכה יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לאשר או לסרב לקבל חומר פרסומי בקשר עם הקניון בעתיד.
7.3. עורכת המבצע שומרת לעצמה הזכות לעכב/לבטל מסירת הפרס בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישורה של עורכת המבצע לגבי כל מקרה ומקרה: (1) סירוב למסור הפרטים של מקבל הפרס (2) אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון. זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.
7.4. למען הסר ספק מובהר, כי עורכת המבצע תהא רשאית לפסול וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתף או מועמד לזכייה בפרס אשר לא עמד באיזה מבין תנאי תקנון זה, ומשתתף ו/או מועמד לזכייה כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.
7.5. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג הפרסים ו/או את זהות ספק הפרסים.
7.6. מובהר בזאת כי לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של פרסי המבצע ולא יינתן כל זיכוי כספי ו/או החזר כספי חלף פרסי המבצע.
7.7. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת המבצע וספקי השירותים לא יישאו באחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין בזוכה. פרס שזכה בה קטין יימסר לאפוטרופסיו אשר יגיע עם הקטין בפועל לעמדת המבצע לאחר זיהוי.
7.8. חלוקת הפרסים הינה עד לתום יום המבצע או עד לגמר המלאי על פי המוקדם מבין שני המועדים ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או ספקית הפרס ו/או מי מטעמן.
7.9. בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרסים על ידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
7.10. עורכת המבצע ו/או ספקי השירותים אינם אחראים לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם אשר יתגלה בו. עורכת המבצע אינה אחראית על החלפות/ החזרות, לא ניתן להמיר את שובר פוקס ו/או את השובר הנוסף לזיכוי בחנות או לנקודות או להחליפו. עורכת המבצע אינה אחראית על שובר שלא נוצל ו/או אבד ו/או נקבע ו/או נגנב.
7.11. מוסכם בזאת, כי היה והמשתתף הזוכה הודיע לעורכת המבצע בין בעל פה ובין בכתב על רצונו לוותר על הפרס (להלן: "המשתתף המוותר"), אזי, תהא עורכת המבצע רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף המוותר יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס למשתתף אחר כאמור.
7.12. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות וכמות הפרסים, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמו.
7.13. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו, לאחר סיום יום המבצע.

})(jQuery)